2011 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 860/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti