2015 m. birželio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/880 dėl pereinamųjų laikotarpių, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) Nr. 648/2012 ir susijusių su nuosavų lėšų reikalavimais pagrindinių sandorio šalių pozicijoms, pratęsimo klaidų ištaisymas (OL L 143, 2015 6 9)