Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1219/2012, kuriuo nustatoma valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišaliams investicijų susitarimams skirta pereinamojo laikotarpio tvarka, 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas dvišalių investicijų susitarimų sąrašas