Klausimas raštu E-008175/11 Miguel Portas (GUE/NGL) ir Marisa Matias (GUE/NGL) Komisijai. Klausimas Komisijos pirmininko pavaduotojai-vyriausiajai įgaliotinei: represijos Angoloje