Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Popolnoma elektronski postopki oddaje javnih naročil za posodobitev javne uprave (COM(2013) 453 final)