Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Täysin sähköisten hankintojen käyttöönotto julkishallinnon nykyaikaistamiseksi” COM(2013) 453 final