Decizia Comisiei din 21 iunie 2007 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea de etichete ecologice săpunurilor, șampoanelor și balsamurilor de păr [notificată cu numărul C(2007) 3127] (Text cu relevanță pentru SEE) (2007/506/CE)