Beschikking van de Commissie van 21 juni 2007 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan zepen, shampoos en haarconditioners (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 3127) (Voor de EER relevante tekst) (2007/506/EG)