Komisijas Lēmums ( 2007. gada 21. jūnijs ), ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai ziepēm, šampūniem un matu kondicionētājiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3127) (Dokuments attiecas uz EEZ) (2007/506/EK)