Komisijos sprendimas 2007 m. birželio 21 d. nustatantis ekologinius kriterijus, taikomus suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą muilams, šampūnams ir plaukų kondicionieriams (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3127) (Tekstas svarbus EEE) (2007/506/EB)