Komission päätös , tehty 21 päivänä kesäkuuta 2007 , ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi saippuoille, sampoille ja hoitoaineille (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3127) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2007/506/EY)