Komisjoni otsus , 21. juuni 2007 , millega kehtestatakse seepidele, šampoonidele ja juuksepalsamitele ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (teatavaks tehtud numbri K(2007) 3127 all) (EMPs kohaldatav tekst) (2007/506/EÜ)