Pranešimas apie skelbiamą pagaminamą pasėlių kultūrų kiekį, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 171 straipsnio 4 dalyje