Förslag till avgörande av generaladvokat E. Sharpston föredraget den 12 juni 2014$