2013 m. vasario 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 162/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 3199/93 dėl visiško etilo alkoholio denatūravimo procedūrų tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo akcizų tikslais priedas