Klausimas raštu E-6168/10 Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) Komisijai. Išpuoliai prieš Jungtinių Tautų laikinąsias pajėgas Libane (angl. UNIFIL)