Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, 2002 m. gegužės 27 d. nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu