Byla C-530/11: 2014 m. vasario 13 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę (Valstybės narės įsipareigojimų neįvykdymas — Visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus ir teisė kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais — „Ne pernelyg brangaus teismo proceso“ sąvoka)