2010 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 975/2010, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas ( Śliwka szydłowska (SGN))