VALE TITJUR Ģenerāladvokāta Jääskinen secinājumi, sniegti 2011. gada 15.decembrī. # VALE Építési kft. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Legfelsőbb Bíróság - Ungārija. # LESD 49. un 54. pants - Brīvība veikt uzņēmējdarbību - Līdzvērtības un efektivitātes principi - Pārrobežu reorganizācija - Atteikums iekļaut reģistrā. # Lieta C-378/10.