Byla T-40/12: 2012 m. sausio 30 d. pareikštas ieškinys byloje European Dynamics Luxembourg ir Evropaiki Dinamiki-Proigmena Sistimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis prieš Europos policijos biurą (Europolas)