Klausimas raštu P-6294/10 Chris Davies (ALDE) Komisijai. Bandymų su gyvūnais direktyva