Market Watch prieš OHMI-Ares Trading (Seroslim) TITJUR 2010 m. rugsėjo 28 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas. # Market Watch Franchise & Consulting, Inc. prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT). # Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo "Seroslim" paraiška -Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas SEROSTIM - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas). # Byla T-201/08.