Rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) z 15. júla 2015.