Wyrok Sądu (trzecia izba) z dnia 15 lipca 2015 r.$