Rozsudek Tribunálu (třetího senátu) ze dne 15. července 2015$