Klausimas raštu E-000819/11 Othmar Karas (PPE) Tarybai. Integracijos politika 27 ES valstybėse narėse