Klausimų raštu, į kuriuos negaunama atsakymo, nagrinėjimas komiteto posėdyje (Darbo tvarkos taisyklių 117 straipsnio 3 dalies išaiškinimas) 2012 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento sprendimas dėl klausimų raštu, į kuriuos negaunama atsakymo, nagrinėjimo komiteto posėdyje (Darbo tvarkos taisyklių 117 straipsnio 3 dalies išaiškinimas)$