Klausimas raštu E-8594/10 Ingeborg Gräßle (PPE) Komisijai. Paramai biudžetui mokamų lėšų apskaita