Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo baigiama importuojamai Indijos kilmės polietileno tereftalato (PET) plėvelei taikomų antidempingo ir kompensacinių priemonių dalinė tarpinė peržiūra