Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012 m. gegužės 16 d. dėl neatidėliotinų priemonių, kad į Sąjungą nebūtų įvežti ir neišplistų Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ir Epitrix tuberis (Gentner) (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 3137) (2012/270/ES)