Komisijos sprendimas 2007 m. lapkričio 9 d. kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija, kaip numatyta Direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB 14 straipsnio 4 ir 5 dalyse (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5357) (2007/756/EB)