Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5957 – CD&R Fund VIII/Goldman Sachs/HGI) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka Tekstas svarbus EEE