Särskild rapport nr 2/2014 – Förvaltas förmånsordningar på handelsområdet på ett lämpligt sätt?