2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas.#Premis Medical BV prieš Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid.#Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Rechtbank Haarlem - Nyderlandai.#Reglamentas (EB) Nr. 729/2004 - Prekės "riedanti vaikštynė" klasifikavimas Kombinuotojoje nomenklatūroje - Pozicija 9021 - Pozicija 8716 - Klaidų ištaisymas - Galiojimas.#Byla C-273/09. 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas.