Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Luigiho de Magistrisa Rozhodnutie Európskeho parlamentu z  10. mája 2011 o žiadosti o ochranu imunity a výsad Luigiho de Magistrisa (2010/2122(IMM))