Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9580 – Permira/Smith & Wiliamson) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2019/C 386/10