TITJUR Forslag til afgørelse fra generaladvokat Mischo fremsat den 12. marts 2002. # Overland Footwear Ltd mod Commissioners of Customs & Excise. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: VAT and Duties Tribunal, London - Forenede Kongerige. # EF-toldkodeksen - toldværdi af importerede varer - pris på varer og indkøbsprovision - tilbagebetaling af afgifter betalt af det samlede beløb. # Sag C-379/00. Overland Footwear