Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6283 – Valero/Chevron) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE