Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6283 – Valero/Chevron) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst