Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6283 – Valero/Chevron) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP