Klausimas raštu E-002952/11 Paul Rübig (PPE) Komisijai. Medicinos prietaisų perdirbimas