Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7714 – Apollo/NKBM) (Tekst mający znaczenie dla EOG)