Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.7714 – Apollo/NKBM) (Text s významem pro EHP)