Kawża T-406/12 P: Appell ippreżentat fil- 21 ta’ Marzu 2013 minn BG mis-sentenza mogħtija mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fis- 17 ta’ Lulju 2012 fil-Kawża F-54/11, BG vs L-Ombudsman