Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 17, 18, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymas Nr. XII-899