Byla C-61/11 PPU: 2011 m. balandžio 28 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas ( Corte d'Appello di Trento (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Hassen El Dridi, dar žinomą kaip Karim Soufi (Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Direktyva 2008/115/EB — Neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimas — 15 ir 16 straipsniai — Nacionalinės teisės aktas, kuriame numatyta laisvės atėmimo bausmė neteisėtai esantiems trečiosios šalies piliečiams, atsisakiusiems vykdyti įpareigojimą išvykti iš valstybės narės teritorijos — Atitiktis)