Rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) z 13. októbra 2015$