Vispārējās tiesas spriedums (otrā palāta), 2015. gada 13. oktobris.