Presuda Općeg suda (drugo vijeće) od 13. listopada 2015.